Üniversite Mah. Atatürk Üniversitesi Kampüsü no:148
+90 442 231 10 82-83

Vakfın Amacı

VAKFIN AMACI VE GÖREVLERİ

  • Atatürk Üniversitesi’nin gelişmesine ve güçlenmesine yardım etmek amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak.
  • Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği maddi, manevi mâli ihtiyaçların sağlanmasına yardımcı olmak.
  • Üniversite yetkili kurullarının teklif ve onayı ile yerli ve yabancı öğretim üyelerinin Erzurum’da görev almalarını teşvik edecek maddi, manevi ve mali olanaklar sağlamak.
  • Atatürk Üniversitesini tercih etmelerini sağlamak ve teşvik amacıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek ad altında ve miktarda  maddi ve manevi yardımda bulunmak, milli duygulara sahip, sağlam düşünceli aydınlar yetiştirilmesine yardımcı olmak.
  • Kütüphane, müze, sergi ve benzerleri kurulması ve Bölgenin yetiştirdiği değerleri tanımak ve tanıtmak amacına  yönelik kültürel faaliyetleri desteklemek ve bu amaca yönelik yayınlar yapmak ve  yapılan yayınlara katkıda bulunmak.

1986 Yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, Üniversitemizin öğrencisinden akademisyenlerine kadar her alanda desteklemek ve yeni projeler üretelerek her alanda kolaylık sağlamak içn canla başla calışmış ve halen daha çalışmaktadır.

Vakfımızın tüm faaliyetlerine devam edebilmesi için siz değerli bağışçılarızdan destek beklemektedir.